<div align="center"> <h1>Szkoły Salazjańskie w Toruniu</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sptstorun.salezjanie.opoka.org.pl" rel="nofollow">www.sptstorun.salezjanie.opoka.org.pl</a></p> </div>